Autorska prava

Autorska prava

Zaštititi brend i realizovani autorski sadržaj važan je segment svake kompanije. Pisana i izgovorena reč upotpunjuje vizuelni identitet i pospešuje prepoznatljivost brenda. Kako konkurencija ne bi iskoristila vaše uloženo vreme i novac, neophodno je preduzeti korake kako bi kroz pravne i zakonske regulative zaštitili svoje ideje i interese.

Više o ovome možete saznati putem zvaničnog web sajta Republičkog Zavoda za intelektualnu svojinu http://www.zis.gov.rs/

Kreativno pisanje

Autorski tekstovi prate sve sadržaje koje plasirate kroz poslovanje i kampanje. Kreativno osmišljeni tekstovi odražavaju se na doživljaj potrošača prilikom odabira vašeg proizvoda ili usluge. Sažete informacije, predstavljene na pravi način, često su odlučujući faktor da budete prihvaćeni na tržištu.
Vrlo je važno da potrošač prepozna vašu posvećenost i bude siguran da je napravio pravi izbor.

Posebnu pažnju treba obratiti na cilj, misiju i viziju kompanije. Vi sigurno znate šta je vaš cilj, znate koja je vaša misija i imate viziju o narednim koracima. Zašto to ne bi ste podelili sa drugima? U kratkim crtama upoznajte potencijalne potrošače, klijente i saradnike sa vašim planovima – možda baš u tome vide ključ buduće saradnje.

Promotivni tekstovi na letcima, brošurama, web sajtu i društvenim mrežama, promotivni slogani, džinglovi, oglasi u medijima, saopštenja za javnost i društvena odgovornost – sve su to oblici kreativnog pisanja koji govore o vašoj posvećenosti i sposobnosti da date doprinos društvu i obezbedite svoje mesto na tržištu.