Usluge

Brend strategija

Pisana i izgovorena reč upotpunjuje vizuelni identitet i pospešuje prepoznatljivost brenda. Autorski tekstovi prate sve sadržaje koje plasirate kroz poslovanje i kampanje.

Šta je brend strategija?

Brend strategija: Kreativno osmišljeni tekstovi odražavaju se na doživljaj potrošača prilikom odabira vašeg proizvoda ili usluge. Sažete informacije, predstavljene na pravi način, često su odlučujući faktor da budete prihvaćeni na tržištu. Vrlo je važno da potrošač prepozna vašu posvećenost i bude siguran da je napravio pravi izbor. Posebnu pažnju treba obratiti na cilj, misiju i viziju kompanije. Vi sigurno znate šta je vaš cilj, znate koja je vaša misija i imate viziju o narednim koracima. Zašto to ne biste podelili sa drugima? U kratkim crtama upoznajte potencijalne potrošače, klijente i saradnike sa vašim planovima – možda baš u tome vide ključ buduće saradnje. Promotivni tekstovi na letcima, brošurama, web sajtu i društvenim mrežama, promotivni slogani, džinglovi, oglasi u medijima, saopštenja za javnost i društvena odgovornost – sve su to oblici kreativnog pisanja koji govore o vašoj posvećenosti i sposobnosti da date doprinos društvu i obezbedite svoje mesto na tržištu.

Liflet kompanije

Stvaranje brenda

Od odabira naziva, vizuelnih elemenata, preko ciljne grupe i načina plasiranja, pažljivo se radi na stvaranju brenda. Stvaranje brenda je proces koji dugoročno donosi rezultate i obezbeđuje vašim proizvodima i uslugama poziciju na tržištu. 

Kvalitet vašeg poslovanja kroz brend strategiju prenosimo do korisnika, kreiramo sadržaj i pravimo planove na koji način će korisnici zavoleti baš vaš trud i zalaganje da pružite najbolje iz oblasti kojom se bavite.

Brendovi koje smo kreirali

Osmišljanje sadržaja

Osmišljanje sadržaja izvodi se planski, u zavisnosti od oblasti poslovanja, željenih korisnika i kanala informisanja. Prilikom osmišljanja, vodimo računa da prilagodimo sadržaj svačijim potrebama. U današnjem brzom načinu života, većina želi kratku i sažetu informaciju, dok naravno, uvek imamo i potencijalne korisnike koji žele više. 

Osmišljenje sadržaja ima veoma važnu ulogu, jer se kasnije multiplicira i komunicira u svim štampanim i elektronskim predstavljanjima proizvoda i usluga.

Katalog proizvoda

Sadržaji koje smo kreirali

Web tekst

Kreiranje reklamnih kampanja

Kreiranje reklamnih kampanja je proces koji je u isto vreme interesantan i zabavan, ali isto tako i veoma zahtevan. Mogućnost reklamiranja je praktično neograničena i dostupnost kanala reklamiranja je iz dana u dan sve veća. Od štampanih materijala i medija, preko internet reklamiranja u vidu Fejsbuk, Instagram, YouTube, Linkedin, Pinterest, Twitter reklaminih kampanja, video sadržaja, pa sve do različitih kreativnih predmeta.

Sadržaj reklamnih kampanja treba primeniti na svim kanalima, tako da stvorimo povezanost korisnika na više različitih “frontova” podjednako efektno.

Reklamne kampanje koje smo kreirali